Zoals een secretaresse geen secretaresse meer is maar een management assistente, is een boer geen boer meer, maar een agrariër. En zoals een management assistente geen gebruikt meer maakt van een typemachine om een brief te typen maar een computer of tablet, gebruikt de agrariër nu ook steeds meer geavanceerde middelen zoals de tablet of smartphone om te boeren.

Zo maken verreweg de meeste agrariërs al gebruik van de app GPS Gebied Opmeten. Hiermee kunnen ze op basis van GPS zeer nauwkeurig percelen of oppervlaktes opmeten. Maar de agrariërs gaan verder, veel verder!

Met onbemande vliegtuigjes doen de boeren aan precisie-landbouw. De drones, uitgerust met camera, vliegen zeer precies en op basis van vooraf ingegeven GPS-coördinaten, over het perceel en maken vervolgens foto’s.

Zo maken verreweg de meeste agrariërs al gebruik van de app GPS Gebied Opmeten.
De foto’s, zo is me verteld, worden door een landbouwspecialist geanalyseerd die op zijn beurt de agrariër kan adviseren welke delen van het perceel meer of minder bemesting behoeven. Een efficiëntere verdeling van meststoffen en tevens een kostenbesparing.

Nu is bovenstaande foto niet door een drone genomen, maar wat ik me wel afvraag, is of foto’s als deze straks net als de stoom- en andere oude trekkers en landbouwwerktuigen, alleen nog in het museum te zien zijn?

A-Kerkhof
Seizoenstart